Frågor och svar

Vad är sukralos?
Sukralos är ett kalorifritt sötningsmedel som smakar som socker och är gjort av socker. Det är ungefär 600 gånger så sött som socker.

Hur upptäcktes sukralos?  Vem upptäckte det, och var? 
Sukralos upptäcktes 1976 som ett resultat av ett gemensamt forskningsprojekt mellan företaget Tate & Lyle och Queen Elizabeth College i London. Forskarna undersökte hur sockermolekylen är uppbyggd och upptäckte att det gick att modifiera strukturen på socker så att den söta smaken intensifierades, samtidigt som den nya produkten gjordes kalorifri.

Hur framställer man sukralos?
Sukralos framställs från socker genom en patenterad tillverkningsprocess i flera steg, under vilken tre syre- och vätegrupper i sockermolekylen ersätts med tre kloratomer. Det ger ett stabilt sötningsmedel som smakar som socker men inte innehåller några kalorier.

Finns sukralos som sötningmedel naturligt?
Sukralos finns inte i naturen, däremot framställs ämnet från sockermolekylen. Socker är ett naturligt ämne, men tillverkningsprocessen gör att sukralos måste klassas som artificiellt sötningsmedel.

Hur mycket kalorier innehåller sukralos?
Sukralos innehåller inga kalorier. Kroppen bryter inte ner sukralos och ingen energi frigörs.

Hur sött är egentligen sukralos?
Sukralos är ungefär 600 gånger sötare än socker. Det behövs små mängder för att söta olika typer av produkter. Till exempel innehåller en vanlig 33cl Coca Cola light 0.07 gram sukralos. Det kan jämföras med vanlig Coca Cola, som innehåller 40 gram socker.

I vilken typ av mat används sukralos?
Sukralos går att använda i alla olika typer av produkter. Idag används sukralos mestadels i mat och dryck som kakor, bakverk, glass och tuggummi. Eftersom sukralos är stabilt vid högre temperaturer kan det också användas för bakning och matlagning.

Vilka är fördelarna med sukralos?
Sukralos är gjort av socker och smakar som socker. Det kan användas för att ersätta kaloririka sötningskällor i nästan all typ av mat och dryck, varm som kall.

Har man sett några bieffekter av sukralos?
Ämnet har gått igenom omfattande tester, och myndigheter i över 80 länder runt om på jorden har konstaterat att det är säkert. Det finns en uppsjö med studier som visar att sukralos vare sig påverkar miljö eller djurliv. Sukralos är säkert för alla konsumenter, också personer som kan vara mer känsliga som diabetiker, barn och gravida.

Hur förbränner kroppen sukralos?  Hur lång tid tar det att bryta ner ämnet?
Sukralos bryts inte ner utan passerar kroppen intakt. Det gör sukralos till ett kalorifritt alternativ.

Vad händer om man konsumerar sukralos under en längre tid?
Att äta produkter som är sötade med sukralos under lång tid utgör inga risker för hälsan. Forskare har testat sukralos på både människor och djur för att kunna konstatera att det är tryggt och säkert att konsumera sukralos. 80 länder runt om på jorden, från Sverige till England och USA, har godkänt sukralos som ingrediens.

Vad händer med sukralos i kombination med andra ingredienser/läkemedel? 
Eftersom sukralos är tänkt att användas i många olika typer av mat och dryck har ett stort antal kombinationer av sukralos testats vetenskapligt för att man ska kunna försäkra sig om att det inte finns några risker med ämnet. Studierna har visat att sukralos är en inaktiv ingredients. Det betyder att sukralos inte ger några speciella effekter tillsammans med olika typer av mediciner eller maträtter.

Har sukralos verkligen genomgått rigorösa tester?
Ja. Sukralos har genomgått omfattande och rigorösa säkerhetstester och alla myndigheter som har studerat testernas data har godkänt sötningsmedlet.

Hur kom man fram till att sukralos är säkert?  
Myndigheter över hela världen har mycket specifika krav på de vetenskapliga test som alla nya tillsatser måste gå igenom för att kunna godkännas för försäljning. Sukralos har genomgått dessa tester. All data har granskats av vetenskapliga experter som representerar myndigheter från jordens alla hörn. Alla mydnigheter har kunnat konstatera att sukralos är säkert att konsumera.

Vad händer med sukralos i kroppen?
Trots att sukralos är gjort av socker och smakar som socker så känner inte kroppen igen ämnet som kolhydrat. Det gör att kroppen inte bryter ner ämnet. Istället passerar sukralos intakt, vilket gör sukralosen kalorifri. Den absoluta merparten går rakt genom kroppen, och det lilla som blir kvar försvinner ut via urinen.

Kan diabetiker konsumera sukralos?
Ja. Flera studier har visat att sukralos går utmärkt att konsumera av personer med diabetes. Sukralos påverkar vare sig metabolismen eller insulinnivåerna. Det beror på att kroppen inte känner igen sukralos som kolhydrat. Sukralos bryts inte ner av kroppen utan passerar intakt. Vill du ha mer information om processen finns det på hemsidan www.diabetes.org och även på hemsidan för SPLENDA®, www.splenda.com.

Säger inte Naturvårdsverket att sukralos är dåligt för miljön?
Nej. Alla uppgifter som IVL Svenska miljöinstitutet och Naturvårdsverket har redovisat stämmer väl överrens med de provresultat som Tate & Lyle överlämnade till European Food Safety Authority (EFSA) i ansökningsprocessen redan 1998. De nivåer som man uppmätt vid reningsverk är kring 0,012 mg/l och den beräknade koncentrationen i miljön är 0,002 ppm. Det slutgiltiga stadiet är ytterligare utspädning till obetydliga nivåer i den marina miljön. Detta har inte visat sig dåligt för miljön på något sätt.

Innehåller inte sukralos klor? 
Sukralosmolekylen innehåller tre kloratomer, vilket är nyckeln till varför sukralos kan bli så sött. Klor är ett av de mest vanligt förekommande kemiska grundämnen på jorden, och finns i över 2 000 naturligt förekommande organiska föreningar. Dessa spelar en viktig roll i ekosystemet. Klor finns naturligt i många livsmedel och drycker som vi konsumerar dagligen och det klor som sukralos innehåller varken frigörs eller ackumuleras i kroppen.