Vad säger experterna?

hero_cupcakesExperter runt om i världen har konstaterat att sukralos är en säker produkt.

IVL Svenska Miljöinstitutet, maj 2008  
“Sukralos har inte upptäckts i något av de prover som nämnts i denna rapport. I tester på fiskar analyserades likvärdig lever- och muskelvävnad utan att sukralos påträffades.”

FDA Talk Paper T98-16 
“Amerikanska tillsynsmyndigheten FDA har i sitt arbete med att avgöra sukralos tillförlitlighet genomfört mer än 110 studier på människor och djur. De flesta studierna har haft till syfte att se om sukralos har en påverkan på reproduktionen och nervsystemet samt om det är cancerframkallande. Ingen sådan påverkan kunde hittas. FDAs godkännande är baserat på slutsatsen att sukralos är säkert att konsumera.”

Opinion of the Scientific Committee on Food of the European Commission on Sucralose, September 7, 2000 
“Det finns tillräckligt med bevis som påvisar att sukralos inte påverkar mutation, framkallar cancer,eller utveckling av fortplantnings toxicitet.”

American Diabetes Association
“Alla sötningsmedel med låg kalorihalt i USA har genomgått omfattande tester innan de har blivit godkända. Resultaten visar att sötningsmedel med låg kalorihalt är säkra för alla att konsumera, inklusive barn och gravida kvinnor. Sukralos är det nyaste sötningsmedlet med låg kalorihalt på marknaden. Det påverkas in av värme vilket innebär att det behåller sin sötma i varma drycker, vid bakning och tillverkning av mat.”

National Cancer Institute
“Sukralos blev godkänt att användas som bordssötningsmedel av den amerikanska tillsynsmyndigheten FDA 1998 och som allmänt sötningsmedel 1999. FDA analyserade mer än 100 studier som genomförts, inklusive studier om risken för cancer, innan det godkändes. Resultaten av dessa studier visade inga bevis för att dessa sötningsmedel orsakar cancer eller framkallar något annat hot mot människors hälsa.”

American Heart Association

Myndigheter

Produktinformation