Fakta om Sukralos

hero_girl_cerealEn säker ingrediens
Alla nya livsmedelsingredienser måste genomgå omfattande tester innan de tillåts. Sukralos är inget undantag.  Sukralos har testats i mer än 20 år och alla insamlade data styrker att sukralos är en säker produkt. Tillsynsmyndigheter i över 80 länder har godkänt produkten.Några av de institut och myndigheter som har testat sukralos är:

 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • The US Food and Drug Administration (FDA)
 • The European Food Safety Authority (EFSA)
 • Health Canada
 • Food Standards Australia/New Zealand
 • Japanese Food Sanitation Council

Alla tillsynsmyndigheter har konstaterat att alla människor kan konsumera sukralos. Sötningsmedlet är speciellt lämpligt för personer med diabetes, eftersom produkten inte påverkar blodsockret och insulinnivåerna.

Så tillförlitligt är sukralos

Sukralos har fått mycket goda resultat i de tester som genomförts. De senaste 25 årens säkerhetstester har bland annat slagit fast att:

 • sukralos inte orsakar skada på djur och växtliv
 • sukralos inte påverkar ämnesomsättningen av kolhydrater
 • sukralos inte påverkar glukosvärdet, vare sig på kort eller lång sikt, eller nivån av serum-insulin
 • sukralos inte innehåller några kalorier: sukralos bryts inte ner till energi
 • sukralos inte har några andra kända sidoeffekter

Mer att läsa

FAKTA: Sukralos är säkert för miljön
Som en del av processen för att få använda sukralos som livsmedelsingrediens genomfördes en rad miljötester för att bedöma om sukralos utgör något potentiellt hot mot djur och växter, eller inte. Miljötesterna visade att sukralos inte är skadligt, inte ens vid en högre koncentration.

Sukralos är biologiskt nedbrytbart och påverkar inte avloppsreningsprocessen. I jord och vatten bryts sukralos ner och bildar salt, vatten och koldioxid.

Den senaste studien på sukralos och dess effekter på miljön genomfördes under 2010 och slutfördes under 2011. Studien, kallad Mysid Chronic Toxicity Test, genomfördes av laboratoriet Smithers Viscient i USA och undersökte överlevnad, reproduktion och tillväxt hos de två vattenlevande organismerna Daphnia magna och Americamysis Bahia vid mycket höga koncentrationer av sukralos. Studien visade:

 • Ingen effekt på pungräkor i fråga om längd eller vikt i jämförelse med kontrollgruppen.
 • Ingen effekt på pungräkans reproduktion i jämförelse med kontrollgruppen.
 • Inga beteendeförändringar såsom simningsbeteende eller ätande observerades.
 • Ingen effekt på pungräkans livslängd.

Dessa resultat bekräftade som tidigare studier visat att sukralos inte har en negativ inverkan på miljön eller vattenlevande organismer.

FAKTA:Sukralos är bra för personer med diabetes
Flera tester har genomförts där man studerat konsumtion av sukralos vid diabetes. Alla tester har visat att sukralos inte tas upp av kroppen. Det gör sukralos till ett bra alternativ för diabetiker, eftersom det håller insulinnivåerna på en stabil nivå.

Tillsynsmyndigheter i Europa (EFSA) har konstaterat att all data styrker att sukralos är säkert både för diabetiker och icke-diabetiker.

FAKTA:Sukralos kan underlätta viktnedgång
Kalorifria sötningsmedel kan vara ett steg på vägen mot ett lättare liv. Såväl Livsmedelsverket som dietister rekommenderar att minska sockerintaget. Genom att välja ett light-alternativ framför ett sockrat alternativ kan överviktiga personer minska sitt kaloriintag avsevärt.

Samtidigt är det viktigt att ändra på fler saker i livshållning, ändrad kosthållning generellt och motion måste också oftast till.

Ladda ner: Broschyr om sukralos

Så blir socker till sukralos

Sukralos framställs från socker genom en patenterad tillverkningsprocess i flera steg. Tre syre- och vätegrupper i sockermolekylen ersätts med tre kloratomer. Det ger ett stabilt sötningsmedel som smakar som socker men inte innehåller några kalorier.

Sukralos upptäcktes 1976 i ett forskningssamarbete mellan det brittiska företaget Tate & Lyle och Queen Elizabeth College i London. Efter att sukralos upptäckts testades produkten i över 20 år. Idag är sukralos godkänt som sötningsmedel i över 80 länder.